Nejčastější a na první pohled patrnou známkou týrání zvířat je jejich:

  • Nedostačující výživa
  • Velmi omezený životní prostor
  • Neměnný velmi špatný zdravotní stav
  • Nucený výkon bez ohledu na fyzický stav a možnosti zvířete
  • Nepřiměřeně tvrdé tresty a pohánění k výkonu

I anonymní hlášení jsou šetřena

Nebojte se zakročit. Podezření z týrání můžete ohlásit příslušné veterinární správě, obecnímu nebo městskému úřadu. V naléhavém případě můžete kontaktovat přímo policii. Oznámení je možné podat písemně i ústně. Vždy je lepší uvést své jméno a kontaktní údaje, nicméně úřad je povinen prošetřit i anonymní hlášení. Obáváte-li se například nepřiměřené reakce majitele zvířete, můžete volit i tuto formu. Vaše upozornění neskončí bez prošetření.

Odebrání zvířete a okamžitá náprava

Na základě návrhu veterinární správy pak může obecní (nebo městský) úřad nařídit odebrání týraného zvířete. Zavinění klasifikované jako přestupek řeší rovněž příslušný místní úřad. Pokud je věc posouzena jako trestný čin, následuje běžný postup soudního řízení. Velkou změnou a přínosem je novela zákona 273/2008 o Policii, která dává možnost policii vstupovat na pozemek, kde je podezření z týrání zvířat. Dříve tento postup nebyl možný a týrání zvířat se muselo složitě a dlouze dokazovat.

Důležité je také vědět, že náklady na následnou léčbu, pobyt v útulku a další položky hradí osoba, která špatný stav zvířete způsobila – tedy opět majitel.

Mnoho týraných zvířat je možné velmi jednoduše zachránit a pomoci jim k novému domovu. Nebojte se zapojit.

Zde najdete podrobné znění zákona pro ochranu zvířat:  www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246

a změny s komentářem: www.ochranazvirat.cz/651/czech/clanek/zmeny-vyplyvajici-z-novely-zakona-na-ochranu-zvirat-proti-tyrani/